O Apamě

Naše VIZE

„APAMA – nejpřitažlivější firma v oboru pro zákazníky, spolupracovníky a dodavatele!“

 

Naše cíle a hodnoty

Pravidelné investice do rozvoje firmy jak v oblasti technologie, procesů, tak i do rozvoje lidí.

Neustálý meziroční nárůst obratu a zisku.

Zákazníkem vysoce vnímaná hodnota značky APAMA.

Vytvoření prostoru pro kreativní přístup, prostoru pro vztahy se studenty.

Vnímání naší pověsti a trvalé posilování společenské odpovědnosti v oblasti obchodních vztahů, životního prostředí a sociálních aspektů.

Příjemné pracovní klima pro zaměstnance, kteří mají důvod těšit se ze spolupráce.

Využití pozitivních prvků neformální organizační struktury pro rozvoj znalostního řízení.

Spolupráce s vysokými školami a výzkumnými institucemi za účelem zvyšování High-Tech prvků v naší firmě.

 

Náš příběh

Zkušenosti s výrobou plošných spojů máme od roku 1992, kdy jsme začínali s jednoduchou produkcí pro radioamatéry. Postupem času jsme se zlepšovali a v roce 2007 jsme jako rodina Muchova založili společnost APAMA, s novou právní formou. Tímto krokem jsme naší rodinné firmě vtiskli tvář s vizí budování značky, kterou si zákazníci spojí s vyráběnými kvalitními plošnými spoji. Dosáhli jsme mnoha dílčích cílů v oblasti vlastní výroby jednovrstvých a dvouvrstvých plošných spojů a služeb s nimi souvisejících od technického poradenství, kompletně garantované výroby, expresních termínů, nebo certifikace ISO.

Služby, které zatím umí někdo jiný lépe než my, nabízíme formou kooperace s prověřenými dodavateli.

Avšak postupné odbourávání kooperace a její převedení do naší vlastní produkce jsou výzvy, které naši rodinnou firmu čekají. Těšíme se na jejich zdolání, protože každá nedokonalost a její zvládnutí nás posunuje vpřed, na vyšší úroveň, a plníme si tak vizi budování hodnoty rodinné firmy APAMA. V tomto smyslu nás čeká neustálý rozvoj a jsme rádi, že profit z toho budou mít naši zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé a studenti.Apama
ISO