Vše pro Vaše plošné spoje...

Osazování DPS

Výroba DPS | Osazení DPS | Součástky a kompletace

Osazování desek plošných spojů (DPS) je v naší společnosti charakterizováno zakázkovým přístupem. Flexibilně reagujeme na typ zakázky a charakter činností, v souvislosti s plánovaným výstupem. Naše nabídka v oblasti osazování zahrnuje SMT i THT:

 

Množství – osazování realizujeme běžně od jednoho kusu až po střední série.

Specifikace – velikost součástek pro strojní osazení je standardně v rozměrech od 0402 (dle dohody 0201) do 40 x 40 mm. Pájení SMD je realizováno v reflow peci, vývodové součástky jsou pájeny ručně. Podporou výrobního procesu je kontrolní činnost prováděna na optických inspekčních zařízeních. Standardně jsou používány bezolovnaté materiály. Na požadavek zákazníků a vzájemné domluvě lze přistoupit k „olovnatému“ pájení. Způsob balení osazených plošných spojů je postupován dle individuální domluvy, za využití ESD (antistatického) balicího materiálu. 

Termíny – obvykle od jednoho do dvou týdnů, za podmínek kompletně připraveného materiálu (součástek a DPS). Podle množství, složitosti a jiných možných nespecifikovaných podmínek mohou být termíny delší. Expresní termíny jsou možné, po vzájemné dohodě. Kusové zakázky (s připraveným materiálem a stavu současné kapacity) jsou obvykle vybaveny bezodkladně.

 

Co od Vás potřebujeme pro osazení?

Pokud si nebudete jistí, nevadí. Ozveme se a pomůžeme Vám s potřebnými daty.

 

Pro optimální výrobní postup a konečný výsledek Vám zajistíme:

 

*Funkční testy jsou realizovány na základě požadavků zákazníka a vzájemné domluvy.

Výroba DPS  
  Součástky a kompletace